profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja51%
Fizyka

Ładunek elementarny

Ładunek elektryczny zarówno elektronu, jaki i protonu ma taką samą wartość i jako najmniejsza porcja ładunku elektrycznego nosi nazwę ładunku elementarnego – e 0 . e 0 =1,602⋅10 −19 C Dowolny ładunek elektryczny, jaki ma naelektryzowane ciało, jest całkowitą wielokrotnością ładunku jednego elektronu, gdyż każdy ładunek powstaje na skutek przejścia elektronów z atomów jednego ciała do atomów drugiego ciała. Q=N⋅e, N =1,2,3,... Zasada zachowania ładunku elektrycznego W...satysfakcja51%
Fizyka

Elektrostatyka

Elektrostatyka 1. Ładunek elektryczny • Natura ładunku jest ziarnista, kwantowa. Oznacza to , że ładunki nie występują w przyrodzie w dowolnych ilościach, lecz tylko w takich porcjach, które są wielokrotnością (całkowitą) pewnego ładunku...satysfakcja56%
Fizyka

Fizyka wzory

Fizyka wzory I zasada dynamiki (spoczynek lub ruch jednostajny prostoliniowy) : Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub się równoważą, to cało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. s = v t - droga w...satysfakcja75%
Fizyka

Prawa i zasady stosowane w fizyce.

PRAWA: Prawo Archimedesa - siła wyporu, jaką wywiera ciecz na zanurzone w niej ciało, jest zwrócona pionowo w górę, a jej wartość jest wprost proporcjonalna do wartości ciężaru właściwego i objętości wypartej cieczy; wartość siły wyporu...satysfakcja28%
Fizyka

Ładunek elektryczny

W 1896 roku Joseph John Thomson odkrył elektron. Nie udało mu się jednak wyznaczyć ani ładunku, ani masy tej cząsteczki. Wyliczył jedynie stosunek ładunku do masy elektronu (e/m). Naukowiec wierzył, że ta nowo odkryta cząsteczka jest składnikiem...satysfakcja52%
Fizyka

notatka - elektrostatyka

Oddziaływanie elektryczne ? oddziaływanie ciał naelektryzowanych; 2 jednoimiennie naelektryzowane ciała odpychają się, a różnoimiennie naelektryzowane ? przyciągają. Prawo Coulomba: Wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych...satysfakcja57%
Fizyka

Elektrostatyka w pigułce

Podczas pocierania elektrony gromadzą się w jednym ciele, protony zaś pozostają z neutronami w jądrze. Taki nadmiar ładunków nazywamy elektryzowaniem. Czesząc włosy grzebieniem powodujemy przeskok elektronów z włosów na grzebień. Grzebień...satysfakcja85%
Fizyka

Elektryczność statyczna

Elektrostatyka – fizyka nieruchomych ładunków elektrycznych Elektryzowanie ciał – przenoszenie między ciałami elektronów bądź jonów Wyróżniamy dwa rodzaje ładunków: dodatnie i ujemne Oddziaływanie elektrostatyczne może być dwojakiego rodzaju:...satysfakcja63%
Fizyka

Elektrostatyka

Elektrostatyka- dział fizyki zajmujący się oddziaływaniami i właściwościami ładunków elektrycznych w stanie spoczynku. Elektryzowanie się- to gromadzenie przez dane ciało ładunku jednego znaku. 2 rodzaje ładunku elektrycznych: ładunki +...