profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja88%
Geografia

Globalizacja

GLOBALIZACJA: jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Oznacza tworzenie nowego typu powiązań między przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest określeniem procesu, w którym wydarzenia,...satysfakcja84%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Globalizacja przedsiębiorstwa

Sciąga z wykładów Internacjinalizacja i globalizacja przedsiębiorstwasatysfakcja84%


satysfakcja78%
Wiedza o społeczeństwie

Globalizacja - szanse i zagrożenia z nią związane

Praca w pliku.satysfakcja15%
Edukacja europejska

Globalizacja kultury.

Definicja globalizacji, zjawiska o globalnym zasięgu:Mcdonaldyzacja,coca cola..