profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja88%
Geografia

Globalizacja

GLOBALIZACJA: jest bardzo szerokim i złożonym procesem, mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Oznacza tworzenie nowego typu powiązań między przedsiębiorstwami, państwami i społeczeństwami. Jest określeniem procesu, w którym wydarzenia,...satysfakcja82%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Globalizacja przedsiębiorstwa

Sciąga z wykładów Internacjinalizacja i globalizacja przedsiębiorstwasatysfakcja16%
Edukacja europejska

Globalizacja kultury.

Definicja globalizacji, zjawiska o globalnym zasięgu:Mcdonaldyzacja,coca cola..satysfakcja86%


satysfakcja60%
Wiedza o społeczeństwie

Globalizacja

Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w głównej mierze na ujednoliceniu rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów. Pozwala to znieść większość barier występujących w handlu międzynarodowym, dzięki czemu firmy z Azji czy Ameryki...satysfakcja74%
Edukacja europejska

Globalizacja – próba definicji

W swojej pracy chciałabym bliżej zastanowić się nad istotą i znaczeniem terminu „globalizacja” , podjąć próbę jego zdefiniowania. Pojęcie „globalizacja” prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiło się w słowniku Webstera wydanym w 1961 roku, jednak...