profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja80%
Politologia

Substrat ludzki w organach ustawodawczych JST

CZŁONKOWIE ORGANÓW UCHWAŁODAWCZYCH 1. Radny nie jest organem JST ? gdyż podstawową formą wykonywania mandatu radnego jest jedynie udział w pracach organów kolegialnych (rady lub sejmików obradujących na sesji oraz komisji). Terminem ?radny?...satysfakcja60%
Finanse publiczne

Omówienie dochodów i zadań JST

wybrane są najważniejsze dochody i zadania JST a na końcu pracy jest ich podumwaniw i opis czy dochody sa adekwatne do zadań.satysfakcjab/d
Finanse i bankowość

Nadzór nad JST w Czechach, Litwie i Niemczech

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE NADZORU NAD JST W CZECHACH, LITWIE I NIEMCZECH POLSKA W Polsce nadzór spełnia dwie zasadnicze funkcje: funkcję strzeżenia prawa oraz funkcję ochronną i wspierającą. Organami nadzoru są w przypadku nadzoru nad...satysfakcjab/d
Finanse publiczne

Zadłuzanie się jst

„Określone kompetencje jednostek samorządu terytorialnego do gromadzenia dochodów i wydatkowania mają istotny wpływ na poziom i kierunki oraz rodzaje wydatków.” Władze samorządowe sprawują kontrolę nad przyszłością regionu. Jeśli mają właściwe...satysfakcja42%
Finanse publiczne

Procedura budżetowa

Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego W zakres terminu procedura budżetowa wchodzą poszczególne jego fazy: opracowanie projektu budżetu, uchwalenie budżetu, wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania. Definicja budżetu...