profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja80%
Pedagogika

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika antyautorytarna Pedagogika antyautorytarna jest prądem pedagogicznym, który nawiązuje najsilniej do pajdocentryzmu i pedagogiki Nowego Wychowania. W wychowaniu antyautorytarnym wszystkie osoby, nie...satysfakcja84%
Pedagogika

Pedagogika antyautorytarna

praca w załączniku ;)satysfakcja73%
Pedagogika

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika Aleksandra Niella- 2 godz. 1. Określ na czym polega istota pedagogiki antyautorytarnej. 2. Wymień prekursorów ww. pedagogiki. 3. Przedstaw założenia pedagogiki A. Niella. 4. Co sądzisz o poglądach pedagogicznych A. Niella? W swej...satysfakcja88%
Pedagogika

Pedagogika RD11

1. PODAJ WYRAZ ŹRÓDŁOWY I ZNACZENIE PIERWSZE PODSTAWOWYCH POJĘĆ PEDAGOGICZNYCH. - Edukacja –GR. EX DUCO (wyprowadzenie człowieka z natury do kultury), następnie z ŁAC. EDUCARE (podnosić do góry tarcze w trakcie potyczki), - Wychowanie – ze...satysfakcja60%
Pedagogika

Pedagogika -Sciaga

1 . CO JEST PRZEDMIOTEM PEDAGOGIKI pedagogika jako jedna z nauk społecznych , bada zjawiska wychowawcze . Ukazuje istotę wychowania i jego rolę w kształtowaniu osobowości człowieka. Jej nazwa pochodzi od słów pais (chłopiec) , ago (prowadzę),...