profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja85%
Pedagogika

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika antyautorytarna Pedagogika antyautorytarna jest prądem pedagogicznym, który nawiązuje najsilniej do pajdocentryzmu i pedagogiki Nowego Wychowania. W wychowaniu antyautorytarnym wszystkie osoby, nie...satysfakcja80%
Pedagogika

Pedagogika antyautorytarna

praca w załączniku ;)satysfakcjab/d


satysfakcja67%
Pedagogika

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika Aleksandra Niella- 2 godz. 1. Określ na czym polega istota pedagogiki antyautorytarnej. 2. Wymień prekursorów ww. pedagogiki. 3. Przedstaw założenia pedagogiki A. Niella. 4. Co sądzisz o poglądach pedagogicznych A. Niella? W swej...satysfakcja58%
Pedagogika

Rodzaje pedagogiki

PEDAGOGIKA FILOZOFICZNA-NORMATYWNA Karol Kotłowski (1910-1988) W jego przekonaniu, pedagogika wywodzi się z filozofii toteż żaden z jej kierunków nie może lekceważyć tych korzeni. One bowiem stanowią ostateczny punkt odniesienia do eksplikacji...satysfakcja88%
Pedagogika

Pedagogika RD11

1. PODAJ WYRAZ ŹRÓDŁOWY I ZNACZENIE PIERWSZE PODSTAWOWYCH POJĘĆ PEDAGOGICZNYCH. - Edukacja –GR. EX DUCO (wyprowadzenie człowieka z natury do kultury), następnie z ŁAC. EDUCARE (podnosić do góry tarcze w trakcie potyczki), - Wychowanie – ze...