profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja39%
Fizyka

Trzy stany skupienia i ich właściwości. Budowa ciał stałych, cieczy i gazów

Trzy stany skupienia i ich właściwości. Budowa ciał stałych, cieczy i gazów Treść w załączniku.satysfakcja41%
Fizyka

Opis ciał stałych,cieczy i gazów oraz pojęcia

Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość. Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością,plastycznością oraz twardością. Niektóre ciała stałe...satysfakcja50%
Fizyka

Budowa wewnętrzna i właściwości cial stałych

Ciała stałe mają swój kształt i objętość. Zmiana kształtu ciała stałego, czyli odkształcenie (trwałe lub nietrwałe), jest możliwa przy działaniu na nie odpowiednią siłą. Można wyróżnić dwa główne typy przebiegu zestalania się ciał, które,...satysfakcja16%
Fizyka

Właściwości ciał stałych i cieczy

Właściwości Ciał Stałych I Cieczy CIAŁO STAŁE- ciało wyróżniające się uporząd-kowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech...satysfakcja57%
Fizyka

Podział ciał stałych na właściwości magnetyczne

Podział ciał stałych na właściwości magnetyczne Ciała stałe, to ciała, w których odległości między cząsteczkami są bardzo małe. Z mikroskopowego punktu widzenia, atomy i cząsteczki w ciele stałym zachowują swoje położenie względem...