profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja58%
Chemia

Charakterystyka litowców

Pierwszą grupę układu okresowego stanowią litowce zw metalami alkalicznymi, należą do nich: Li Na K Rb Cs Fr Podobieństwo pierwiastków tej grupy: a/jest wynikiem podobnej budowy atomu *wszystkie posiadają po jednym elektronie...satysfakcja28%
Chemia

Ściąga z chemi: Wodór, Litowce, Lluorowce, Węgiel

Wodór Otrzymywanie wodoru Na skale przemysłową. -reakcja pary wodnej z rozżarzonym koksem C+H2O→CO+H2 -reakcja metanu z para wodną CH2+H2O→CO+3H2↑ -elektroliza wody (metoda droga) 2H2O→2H2+O2 W laboratorium działanie metanu na kwas...satysfakcja34%
Chemia

Układ okresowy - litowce, berylowce, pierwiastki przejściowe: charakterystyka, rola pierwiastków

GRUPA I - LITOWCE (metale alkaliczne) Nr okresu = liczba powłok elektronowych n – l. powłok elektronowych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LITOWCÓW: - litowce – zwane metalami alkalicznymi - konfiguracja elektronów walencyjnych ns1 - małe...satysfakcja100%
Chemia

Sód i jego właściwości - litowce

1. Litowce w reakcjach chemicznych tworzą jony dodatnie w wyniku oddania swojego jednego elektronu walencyjnego. 2. Są pierwiastkami o najmniejszej elektroujemności. Ze wzrostem liczby atomowej elektroujemność zmniejsza się. 3. Ze wzrostem...satysfakcja15%
Chemia

Wiązanie wodorowe, siły Wanderwalsa, prawo okresowości, węgiel

Ższe reakcje mogłu zajść,a poniższe nie zajdą.Wiązanie wodorowe specjalną formą atomowego wiązania kowalencyjnego jest wiązanie wodorowe występujące np.w trwałym onionie HF2-.Dwa atomy fluoru związane są za pośrednictwem wodoru,który otoczony jest...satysfakcja42%
Chemia

Sole i ich zastosowanie

Sole są substancjami jonowymi . Są to związki o wzorze ogólnym Mn Rm przy czym M - oznacza metal , a R - resztę kwasową . Sole można otrzymać wieloma sposobami , wsród których najważniejszymi są : 1. zasada + kwas » sól + woda np: NaOH + HCl+H2O...satysfakcja57%
Chemia

Zanalizować podobieństwa i różnice we właściwościach fizycznych i chemicznych berylu i glinu i zinterpretować je w oparciu o strukturę powłok elektronowych i prawo okresowości

Charakterystyka berylu. Beryl rozpoczyna II grupę układu okresowego. W stanie podstawowym wykazuje on konfigurację elektronów walencyjnych 2s2. Ze względu na małe rozmiary atomu i stosunkowo dużą elektroujemność ma tendencje do...