profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0



satysfakcja58%
Chemia

Charakterystyka litowców

Pierwszą grupę układu okresowego stanowią litowce zw metalami alkalicznymi, należą do nich: Li Na K Rb Cs Fr Podobieństwo pierwiastków tej grupy: a/jest wynikiem podobnej budowy atomu *wszystkie posiadają po jednym elektronie...



satysfakcja29%
Chemia

Ściąga z chemi: Wodór, Litowce, Lluorowce, Węgiel

Wodór Otrzymywanie wodoru Na skale przemysłową. -reakcja pary wodnej z rozżarzonym koksem C+H2O→CO+H2 -reakcja metanu z para wodną CH2+H2O→CO+3H2↑ -elektroliza wody (metoda droga) 2H2O→2H2+O2 W laboratorium działanie metanu na kwas...



satysfakcja25%
Chemia

Układ okresowy - litowce, berylowce, pierwiastki przejściowe: charakterystyka, rola pierwiastków

GRUPA I - LITOWCE (metale alkaliczne) Nr okresu = liczba powłok elektronowych n – l. powłok elektronowych OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LITOWCÓW: - litowce – zwane metalami alkalicznymi - konfiguracja elektronów walencyjnych ns1 - małe...



satysfakcja50%
Chemia

Sód i jego właściwości - litowce

1. Litowce w reakcjach chemicznych tworzą jony dodatnie w wyniku oddania swojego jednego elektronu walencyjnego. 2. Są pierwiastkami o najmniejszej elektroujemności. Ze wzrostem liczby atomowej elektroujemność zmniejsza się. 3. Ze wzrostem...



satysfakcja57%
Chemia

Zanalizować podobieństwa i różnice we właściwościach fizycznych i chemicznych berylu i glinu i zinterpretować je w oparciu o strukturę powłok elektronowych i prawo okresowości

Charakterystyka berylu. Beryl rozpoczyna II grupę układu okresowego. W stanie podstawowym wykazuje on konfigurację elektronów walencyjnych 2s2. Ze względu na małe rozmiary atomu i stosunkowo dużą elektroujemność ma tendencje do...



satysfakcja47%
Chemia

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka

KWASY Wspólna właściwością kwasu jest obecność w ich wodnych roztworach jonów wodorowych, które decydują o właściwościach kwasowych tych roztworów. O roztworach tych mówimy, że maja odczyn kwaśny. W celu identyfikacji odczynu roztworu, który...