profil

Prace 46
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja75%
Język polski

Czym jest walka o wolność i jakie są konsekwencje rezygnacji z niej? - na podstawie Giaura.

1.Wolność najczęściej kojarzy nam się z walką o nią.2. Dlaczego? Przede wszystkim z tego powodu, że jesteśmy ludźmi- Polakami i przez wiele lat musieliśmy walczyć.3. Słowo to pokrywa się jednak znaczeniem z "niezależnością".4. Te dwa...satysfakcja50%
Język polski

Niekiedy należy poświęcić miłość dla wyższych celów.

Nie ulega wątpliwości, że miłość zajmuje bardzo ważne, jak nie najważniejsze miejsce w życiu każdego człowieka. Dzięki niej od najmłodszych lat kształtowany jest nasz charakter, opiera się o nią cała nasza moralność i inne wyznawane, przez nas...satysfakcja71%
Język polski

Porównanie "Kordiana" i III cz. "Dziadów"

A, Mickiewicz jak i J. Słowacki są dwoma z czwórki wybitnych Polskich poetów romantycznych. Obydwaj napisali dzieła, które miały podnieść Polaków na duchu i zmusić ich do podjęcia walki o niepodległość. Jednak tak jeden jak i drugi chcieli zrobić...satysfakcja63%
Język polski

Męczeństwo młodzieży polskiej ukazane w "Dziadach" cz. III A. Mickiewicza.

Adam Mickiewicz w „Dziadów” cz. III podejmuje próbę ustosunkowania się do dramatycznych losów narodu polskiego, ukazania ich męczeńskiej walki o wolność Polski.. Akcja utworu rozgrywa się w latach 1823-1824, a więc w czasie prześladowań, jakie...satysfakcja50%
Język polski

Ojczyzna.

Kiedy mówię ojczyzna to widzę żołnierzy walczących za nasz kraj w czasie wojen.. Ich wysiłek o obronę niepodległości był tak ogromny, że na ich cześć wybudowano setki pomników, które dzisiaj zdobią Polską ziemię. Jakimż zaszczytem musi być pomnik...satysfakcja29%
Język polski

Uczucia osobiste i patriotyczne w poezji Juliusza Słowackiego.

- hymn "Bogarodziaco !", liryk powstańczy o ramowej kompozycji. Zawiera retoryczne wezwanie do walki, rozszerzenie powstania na Litwę i zaniechania pertraktacji z carem. - hymn "Smutno mi, Boże !", liryk bezpośredniego,...