profil

Wybierz przedmiot
Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja100%
Historia

Model gospodarki społeczności zamieszkującej ziemie polskie w okresie rzymskim.

Struktura gospodarki rolno-hodowlanej na ziemiach polskich w początkach naszej ery przedstawia się dość jednolicie. Wahania procentowe w uprawie i hodowli poszczególnych roślin i zwierząt, są raczej uwarunkowane dostosowaniem się ludności do...