profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja57%
Geografia

Środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego.

Morze Bałtyckie - topografia dna, zasolenie, temperatura, ruchy wody, typy wybrzezy, flora i fauna. Morze Bałtyckie jest morzem śródkontynentalnym, od północy ograniczone Półwyspem Skandynawskim. Jest ono połączone z Morzem Północnym przez...satysfakcja57%
Geografia

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

1. GENEZA BAŁTYKU Nazwa Bałtyk (Mare Balticum) przyjęta się w XI wieku i pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskiego słowa blato, oznaczającego wielką, słoną wodę. Na powstanie Bałtyku decydujący wpływ wywarł lądolód skandynawski. Morze...satysfakcja55%
Polityka

Środowisko przyrodnicze jako podstawa rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Europa Przez rozwój gospodarczy przez szereg lat uważało się przemysł, oraz rolnictwo. Jednakże na przełomie ostatnich dziesięcioleci, w świetle coraz większego zużycia zasobów naturalnych Komisje i Agendy Unii Europejskiej, starają się kłaść...satysfakcja66%
Zarządzanie

Gospodarka a środowisko - wyklady

Wykład I 24.02.2005 Pojęcie środowiska, jego funkcje ekonomiczne i powiązania z gospodarką. 1. pojęcie środowiska i ochrony środowiska, 2. rodzaje zasobów naturalnych, 3. gospodarcze funkcje środowiska, 4. oddziaływanie człowieka i...satysfakcja67%
Geografia

Współpraca Polski z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony przyrody

W Polsce w 1980 roku Sejm uchwalił Ustawę o Ochronie Środowiska i Zasobów Naturalnych,która zobowiązuje władzę i obywateli do działań na rzecz ochrony przyrody. Ponadto w tym samym roku powołano PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ OCHRONY...satysfakcja65%
Geografia

Gdynia - środowisko geograficzne

I REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ŚRODOWISKA Mezoregiony fizycznogeograficzne, na których obszarze położona jest Gdynia, uformowane zostały pod względem przypowierzchniowej budowy geologicznej i ukształtowania terenu w okresie zlodowaceń...