profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja53%
Niemiecki

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone (Trennbare und untrennbare Verben)

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone są to czasowniki, które w zależności od akcentu odmieniamy jak czasowniki rozdzielne (akcent pada na przedrostek) lub nierozdzielne (akcent pada na czasownik podstawowy): um bringen ( zabijać ) unter gehen ( zatonąć ) über sehen ( przeoczyć ) über nehmen ( przejąć ) unter lassen ( zaniedbać ) Niektóre z tych czasowników występują jako czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone: über gehen ( przechodzić do czegoś ) über gehen (...

satysfakcja71%
Niemiecki

Czasowniki rozdzielnie złożone (Trennbare Verben)

Czasowniki rozdzielnie złożone są to czasowniki, w których akcent pada na przedrostek. Przedrostki mają samodzielne znaczenie i najczęściej są przyimkami. Przedrostek Przykład czasownika rozdzielnie złożonego ab- ab holen ( odebrać ) Um 14 Uhr holt Anne ihre Schwester ab . an- an kommen ( przybyć ) Der Zug kam in Berlin an . auf- auf stehen ( wstawać ) Stehst du morgen früh auf ? aus- aus...satysfakcja55%
Język niemiecki

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone - przykłady

W załączniku: tabela z ponad 100 czasownikami rozdzielnie i nierozdzielnie złożonymi wraz z podaniem znaczenia i trzeciej formy czasownika.satysfakcja58%
Język niemiecki

Czas teraźniejszy (Prsens)

Odmiana czasowników słabych ( Konjugation der schwachen Verben) Liczba pojedyncza (Singular) Liczba mnoga (Plural) ich frage wir fragen du fragst ihr fragt er, sie, es fragt Sie, sie fragen...satysfakcja60%
Język niemiecki

Podział czasowników - verben syntaktische und semantische klassen- tabela

Podział czasowników w tym Funtionsverben do ściągnięcia poniżej, jako załącznik doc.satysfakcja50%
Język niemiecki

Czasowniki złożone

CZASOWNIKI ZŁOŻONE Czasowniki nierozdzielne Nierozdzielnie złożone są czasowniki z przedrostkami: be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer- Czasowniki te odmieniają się tak samo, jak czasowniki pojedyncze. W imiesłowie czasu przeszłego...satysfakcja75%
Język niemiecki

Struktur und Formen des deutschen und polnischen Infinitivs

Aktiv (lesen, aufstehen) Infinitiv I: Passiv: Vorgangspassiv (gelesen werden) Zustandspassiv (gelesen sein) INFINITIV Aktiv (gelesen haben, aufgestanden sein) Infinitiv II: Passiv: Vorgangspassiv(gelesen worden sein) Zustandspassiv (gelernt...