profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja71%
Język polski

Części mowy + odmiany + itp.

odmiany rzeczownik -przypadki -liczby czasownik -osoby -liczby -rodzaje -tryby -strony -aspekty przymiotnik -przypadki -liczby -rodzaje (+stopniowanie) przysłuwek-nieodmienna część mowy liczebnik: główny(ile,ilu) -przypadek...satysfakcja67%
Pedagogika

Rozwój mowy dziecka

ROZWÓJ MOWY DZIECKA Mowa, rozumiana jako system językowy czy też jako indywidualna czynność mówienia jest zjawiskiem unikalnym, spotykanym tylko u ludzi. Bardzo poważny wpływ na dynamiczną strukturę dziecięcych spostrzeżeń wywiera rozwój...satysfakcja58%
Język niemiecki

Gramatyka - części mowy

System czasów gramatycznych niemal w całości pokrywa się z językiem łacińskim. W języku niemieckim istnieje pięć czasów: Präsens: czas teraźniejszy. Odpowiada polskiemu czasowi teraźniejszemu i łacińskiemu Praesens, może również wyrażać...