profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja22%
Język polski

Przedstawiciele świata szlacheckiego w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza

Pan Tadeusz jest utworem realistycznym. Jednym z elementów, który składa się na realizm tego dzieła jest obraz społeczeństwa. Mickiewicz scharakteryzował w tym dziele wszystkie niemal warstwy ówczesnego społeczeństwa polskiego, a przede wszystkim...satysfakcja56%
Język polski

Szlachta polska w "Panu Tadeuszu".

A. Mickiewicz w epopei ”Pan Tadeusz” w interesujący i niepowtarzalny sposób przedstawia nam świat szlachecki. W swoim dziele prezentuje czytelnikom rozwarstwienie szlacht polskiej, które jest spowodowane różnicami majątkowymi. Przedstawicielem...satysfakcja68%
Język polski

Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

„Pan Tadeusz” miał być pociechą dla Mickiewicza i całej emigracji. Intencją autora było, aby pozwolił on oderwać się od intryg i waśni dnia codziennego. Utwór ten był pomostem łączącym emigracje z ojczyzną. Poeta przywrócił w nim Polskę...satysfakcja75%
Język polski

Dworek "Pan Tadeusz".

Najpiękniejszym dworkiem w polskiej literaturze jest Soplicowo opisane w „Panu Tadeuszu”. Adam Mickiewicz pokazał świat szlachecki, porównany przez Alinę Witkowską do starożytnych Pompejów. Historia szlachecka utrwalona w „Panu Tadeuszu” to próba...satysfakcja69%
Język polski

Opis szlachty polskiej w "Panu Tadeuszu"

WSTĘP: "Pan Tadeusz" ukazuje tylko jedną klasę społeczną - szlachtę. A. Mickiewicz w epopei w bardzo interesujący sposób przedstawia nam świat szlachecki. Prezentuje on czytelnikom rozwarstwienie szlachty polskiej, które jest spowodowane...