profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcjab/d
Język polski

Przejawy Romantyzmu europejskiego.

Centrum europejskiego romantyzmu skupiały Niemcy oraz Anglia. Romantyzm niemiecki cechuję się mocnym akcentowaniem religii, występuję fascynacja średniowieczem, ukazuję podmiotową jednostkę. Poeta jako artysta ponad społeczeństwem, jest kimś...satysfakcja47%
Język polski

Romantyzm na zachodzie Europy

Należy odnotować, że romantyzm najwcześniej pojawił się w Europie w Anglii i w Niemczech, później natomiast we Francji i w krajach słowiańskich. Istotne jest również, że to właściwie w Niemczech w sposób najpełniejszy zaistniała teoretyczna...satysfakcja39%
Język polski

Zygmunt Krasiński biografia.

Zygmunt Krasiński – poeta romantyczny i postać romantyczna (bliska postawie dandysa) – urodził się 19 lutego 1812 r. w Paryżu, w rodzinie arystokratycznej (to pochodzenie wywrze decydujący wpływ na poglądy przyszłego twórcy, bliskiego...satysfakcja52%
Język polski

Charakterystyka Romantyzmu francuskiego.

ROUSSEAU Jego hasła znalazły swój wyraz w "Nowej Heloizie". Powieść epistolarna. Temat: miłość dwojga kochanków listy pełne wyznań on starszy mężczyzna nie mogą się kochać gdyż ona jest bogatsza, dużo młodsza nieszczęśliwa...satysfakcja39%
Język polski

Romantyzm

Romantyzm, prąd ideowy, literacki i artystyczny w Europie, przeszczepiony także do niektórych krajów kontynentu amerykańskiego. Za okres trwania romantyzmu (łącznie z tzw. preromantyzmem i romantyzmem schyłkowym) przyjmuje się zazwyczaj czas...satysfakcja80%
Język polski

Romantyczny kanon literacki czytany dzisiaj.

Romantyzm, biorąc pod uwagę literaturę, był zawsze epoką kontrowersyjną. Nie myślę tu tylko o odczuciach uczniów zmuszonych do czytania takich dzieł jak „Kordian”, czy „Pan Tadeusz”, ale o zróżnicowanych zdaniach krytyków literackich badających...satysfakcja54%
Język polski

W literaturze francuskiej dziewiętnastowieczny romantyzm

W literaturze francuskiej dziewiętnastowieczny romantyzm został poprzedzony przez pewne zjawiska zrodzone jeszcze w epoce klasycyzmu. Szczególnie bliski romantykom był Jan Jakub Rousseau (1712-1778), autor sentymentalnej powieści Julia, czyli Nowa...satysfakcja23%
Język polski

Charakterystyka romantyzmu francuskiego - notatka

Rousseau Jego hasła znalazły swój wyraz w „Nowej Heloizie”. Powieść epistolarna. Temat: - miłość dwojga kochanków - listy pełne wyznań - on starszy mężczyzna - nie mogą się kochać gdyż ona jest bogatsza, dużo młodsza - nieszczęśliwa...