profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja30%
Chemia

Elektrody

anoda (połączona z dodatnim biegunem źródła prądu)– do anody migrują jony ujemne, zachodzi utlenianie, katoda (połączona z ujemnym biegunem źródła prądu)– do katody migrują jony dodatnie, zachodzi redukcja. Najczęściej używane są elektrody platynowe lub grafitowe (elektrody obojętne), ale istnieją również inne rodzaje elektrod np. elektrody miedziane.

satysfakcja36%
Chemia

Podział elektrod

Elektroda metaliczna należy do elektrod I rodzaju, które ogólnie można scharakteryzować następująco: metaliczne : blaszka metalowa w roztworze zawierającym jony tego metalu gazowe : metal szlachetny (np. platyna) zanurzony do roztworu nasyconego gazem, zawierającego jony tego samego pierwiastka,np. utleniająco-redukujące : metal szlachetny (np. platyna) zanurzony w roztworze zawierającym jony na różnych stopniach utlenienia, np. Przenośnikiem elektronów jest blaszka...satysfakcja68%
Kosmetologia

Prąd stały i elektrolecznictwo fizykoterapia

Elektroterapia prądem stałym zabiegi: -Kąpiele elektryczno wodne - Galwanizacja - Jontoforeza -...satysfakcja93%
Biologia

Co to jest EEG?

to skrot od słowa elektroencefalogram (zapis czynnosci bioelektrycznej mózgu). Badanie to służy do wykazania zmian w zakresie ,,elektrycznej" reakcji mozgu(które mogą swiadczyc o stanach -> zapalnych ,guzach lub innych procesach chorobowych).Aby...satysfakcja60%
Chemia

Występowanie węgla w przyrodzie, odmiany węgla

Węgiel w pzryrodzie występuje w postaci węgla kamiennego i brunatnego , ponadto w postaci odmian alotropowych : diamentów i grafitu. węgiel występuje również w postaci związków: dwutlenek węgla, węglan wapnia, węglan sodu, kwas węglowy, czad,gaz...satysfakcja85%
Fizyka

Cyklotron- budowa działanie i zastosowanie

CYKLOTRON to akcelerator cykliczny, który został zbudowany przez Lawrance’a w roku 1930. Na początku wyjaśnię, co to jest takiego ten akcelerator. Otóż jest to urządzenie służące do przyspieszania cząstek naładowanych, a więc nadawania im wartości...satysfakcja59%
Budownictwo

Ogólna konstrukcja i i działanie kineskopu

Kineskop, służy do przetwarzania elektrycznego sygnału wizyjnego na obraz świetlny.Zapoznanie się z konstrukcją i działaniem kineskopu ułatwia zrozumienie zasady działania pozostałych podzespołów toru wizyjnego.Obraz jest kreślony w kineskopie na...