profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja37%
Chemia

Podział elektrod

Elektroda metaliczna należy do elektrod I rodzaju, które ogólnie można scharakteryzować następująco: metaliczne : blaszka metalowa w roztworze zawierającym jony tego metalu gazowe : metal szlachetny (np. platyna) zanurzony do roztworu nasyconego gazem, zawierającego jony tego samego pierwiastka,np. utleniająco-redukujące : metal szlachetny (np. platyna) zanurzony w roztworze zawierającym jony na różnych stopniach utlenienia, np. Przenośnikiem elektronów jest blaszka...

satysfakcja30%
Chemia

Elektrody

anoda (połączona z dodatnim biegunem źródła prądu)– do anody migrują jony ujemne, zachodzi utlenianie, katoda (połączona z ujemnym biegunem źródła prądu)– do katody migrują jony dodatnie, zachodzi redukcja. Najczęściej używane są elektrody platynowe lub grafitowe (elektrody obojętne), ale istnieją również inne rodzaje elektrod np. elektrody miedziane.satysfakcja69%
Chemia

Węgle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny: 1. Jak powstały złoża węgla? 2. Podział Węgla kopalnego. 3. zastoaowanie wegla kopalnego. 4. jak powstał węgiel kopalny. 5. zastosowanie ropy naftowej i gazu ziemnego 6. informacje ogolne

Wegle kopalne, ropa naftowa, gaz ziemny. 1. Jak powstaly zloza wegla? 2. Podzial wegla kopalnego. 3. Zastosowanie wegla kopalnego. 4. Jak powstala ropa naftowa i gaz ziemny? 5....satysfakcja62%
Chemia

Ogniwa galwaniczne

Ogniwa Galwaniczne Ogniwo galwaniczne jest to urządzenie zamieniające bezpośrednio energię chemiczna na energię elektryczną prądu stałego. Proces ten następuje w wyniku reakcji elektrochemicznych (tzn. reakcji chemicznych z oddawaniem lub...satysfakcja50%
Chemia

Weglowodory

Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy węgla łączą się w łańcuchy otwarte, oraz węglowodory...satysfakcja61%
Fizyka

Kondensatory.

Wszystkie typy kondensatorów mają następujące właściwości: · Dla prądu przemiennego impedancja kondensatora zależy od częstotliwości prądu oraz od jego pojemności. · Dla prądu stałego kondensator przedstawia sobą dużą rezystancje i ma zdolność...satysfakcja51%
Fizyka

Lampy elektronowe, ich rodzaje, budowa i działanie

Lampa elektronowa - jest to szklana (najczęściej) bańka z dwiema lub więcej elektrodami wzajemnie na siebie oddziaływującymi, z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa), lub odpowiednim gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana). Lampy...