profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja40%
Historia

Jesień Ludów

Uwagi wstępne Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wszystkie podporządkowane dotąd Moskwie państwa Europy Środkowej oraz Bałkanów odzyskały suwerenność państwową, a także zaczęły mniej lub bardziej gruntownie demokratyzować...satysfakcja73%
Historia

Jesień Ludów w Europie, upadek muru berlińskiego i rozpad świata dwubiegunowego

“Jesienią ludów” czy „Jesienią narodów” zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, którego nasilenie przypadło na jesień 1989 roku. Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces...satysfakcjab/d
Historia

Jesień ludów - polityka N. Ceausescu i powstanie antykomunistyczne w Rumunii.

Podobnie jak inne kraje wschodnioeuropejskie Rumunia została w czasie II wojny światowej wyzwolona przez Armię Czerwoną. Obecność Rosjan umożliwiła Komunistycznej Partii Rumunii, która była ugrupowaniem nielicznym, przejecie władzy i eliminację...satysfakcja50%
Historia

Jesień ludów w Bułgarii

Odpowiedzią władz Bułgarii na wzrastającą w latach 1988-1989 aktywność opozycji była początkowo kampania oszczerstw, a następnie działania siłowe przeciw demonstrantom. Fali społecznego niezadowolenia, którą wywołało zamordowanie przez wojsko 30...satysfakcja64%
Historia

Jesień Ludów w Europie 1989-1992

· Liberalizacja systemu socjalistycznego po 1956 roku · Kryzys gospodarki socjalistycznej · Reformy Gorbaczowa w ZSRR - 11 marca 1985 Michaił Gorbaczow sekretarzem generalnym KC KPZR Głasnosti – jawność życia politycznego Pierestrojka –...satysfakcja85%
Historia

Jesień ludów w Rumunii

RUMUNIA Rumuński zamach stanu w 1989 r. miał zrealizować dwa cele: obalenie dyktatora i zapewnienie poparcia dla nowej ekipy. Stąd podjęcie ryzykownej decyzji wywołania masowego ruchu rewolucyjnego, który „spontanicznie" wyłonić miał nowy...