profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja34%
Język polski

Człowiek w sytuacji granicznej. Analizując załączone fragmenty opowiadania Tadeusza Borowskiego, przedstaw, jak warunki obozu wpływają na postawę człowieka. Weź pod uwagę inne, znane Ci, opowiadania obozowe autora.

Tadeusz Borowski obraz wojny opisał w prowokacyjny, jak na swoje czasy, sposób. W jego opowiadaniach ukazany jest portret "człowieka zlagrowanego", który myśli kategoriami życia obozowego i postępuje według moralności obozowej....satysfakcja19%
Biologia

Opinia w sprawie energetyki jądrowej

wszystko jest załączone w załączniku ,... tylko pobrac i drukowac ... pozdraawiamsatysfakcja47%
Język polski

Temat: Zinterpretuj załączone listy Wertera. Opisz stan wewnętrzny bohatera i odpowiedz, co

Losy i poglądy bohatera powieści Goethego, ukształtowały nową postawę - werteryzm, jak również nowy typ bohatera - bohater werteryczny. Taki bohater charakteryzuje się samotnością, twierdząc że nie jest rozumiany przez innych ludzi. To...satysfakcja40%
Język polski

Wykorzystując posiadaną wiedzę i załączone teksty dokonaj oceny zjawiska zwanego sarmatyzmem. [Ernest Bryll "Portret sarmacki" i Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki"(frag.)]

Charakterystycznym dla polskiego baroku było zjawisko sarmatyzmu. Powstał on w połowie XVII wieku w dworkach szlacheckich. Nie wykraczał poza granice Rzeczpospolitej, lecz w owych Rzeczpospolita była ogromnym krajem obejmującym tereny...satysfakcja61%
Podstawy przedsiębiorczości

Mierniki ekonomiczne, gospodarcze, demograficzne, społeczne...

załaczone w postaci załacznika ;dsatysfakcja60%
Język polski

Zbigniew Herbert i Arthur Hugh Clough o kodeksie moralnym "współczesnego" człowieka. Porównaj refleksje poetów, interpretując załączone teksty: "Dziesięć ścieżek cnoty" i "Najnowszy dekalog".

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości”(Jan 15,10). Według Starego testamentu Bóg przekazał Mojżeszowi na Górze Synaj kamienne tablice na...