profil

Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja68%
Dziennikarstwo

Socjologia

SOCJOLOGIA 1. Czym jest organizacja (pojęcie instytucji społecznej, organizacji itp.) Organizacja (gr. - uporządkowanie) to grupa ludzka, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel....satysfakcja82%
Socjologia

Rozwój myśli społecznej od starożytności po Comte’a i Spencera

Poznanie wiedzy społecznej konkretnego społeczeństwa, czy społeczeństw o podobnym rozwoju kulturowym, jest jednocześnie poznawaniem jego samego, jego kultury i jego historii. Istotną osobliwością nauk społecznych jest kumulacyjny charakter wiedzy...satysfakcja64%
Socjologia

Socjologia edukacji-sciąga

I. Powody które obrazowały konieczność zmiany reformy szkolnictwa. a)Rewolucja medialna która zmieniła osobowość młodego człowieka w takim stopniu że szkoła oparta na tradycyjnym systemie przekazu informacji straciła swój autorytet i skuteczność...satysfakcja48%
Socjologia

Socjologia- mikrostruktury społeczne.

socjologia- mikrostruktury społeczne.satysfakcja84%
Pedagogika

Socjologia Edukacji

w załacznikusatysfakcja70%
Administracja

Socjologia - ściąga

arwtdtwetsatysfakcja70%
Pedagogika

Socjologia edukacji i wychowania

wykładysatysfakcja60%
Socjologia

Socjologia - prace

tresc w załączniku