profil

Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja67%
Dziennikarstwo

Socjologia

SOCJOLOGIA 1. Czym jest organizacja (pojęcie instytucji społecznej, organizacji itp.) Organizacja (gr. - uporządkowanie) to grupa ludzka, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel....satysfakcja86%
Socjologia

Rozwój myśli społecznej od starożytności po Comte’a i Spencera

Poznanie wiedzy społecznej konkretnego społeczeństwa, czy społeczeństw o podobnym rozwoju kulturowym, jest jednocześnie poznawaniem jego samego, jego kultury i jego historii. Istotną osobliwością nauk społecznych jest kumulacyjny charakter wiedzy...satysfakcja67%
Socjologia

Socjologia edukacji-sciąga

I. Powody które obrazowały konieczność zmiany reformy szkolnictwa. a)Rewolucja medialna która zmieniła osobowość młodego człowieka w takim stopniu że szkoła oparta na tradycyjnym systemie przekazu informacji straciła swój autorytet i skuteczność...satysfakcja75%
Administracja

Socjologia - ściąga

arwtdtwetsatysfakcja100%
Pedagogika

Socjologia edukacji i wychowania

wykładysatysfakcja80%
Socjologia

Socjologia- metodologia nauk społecznych

w załącznikusatysfakcja77%
Turystyka i rekreacja

Socjologia -test

test z socjologii na WSHGITsatysfakcja88%
Socjologia

Socjologia problemów społecznych

Wszystko jest w plikach- zagadnenia do egzaminu.