profil

Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja78%
Wiedza o społeczeństwie

Gospodarka Polski 1945-1989 w skrócie

Zaprezentowane w pracy działania w sferze kształtowania struktury gospodarczej Polski w latach 1945-1989 ujawniają niezmienny trend, jakim była industrializacja kraju . Wiązano z nią nadzieje na umocnienie siły gospodarczej i...