profil

Wybierz przedmiot
Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja50%
Geografia

Strefy biogeograficzna Ziemi

1. TUNDRA - bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej. Charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, stale zamarzniętych i bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez mchy i porosty. Wyróżnia...