profil

Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja75%
Angielski

Liczebniki główne (Cardinal numbers)

Na pewno znasz liczebniki główne w języku angielskim, jednak przypomnijmy je sobie, choćby ze względu na pisownię, która dla niektórych osób okazuje się problematyczna: liczebniki od 1 do 12 to odrębne wyrazy: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. kolejne liczebniki (od 13 do 19) mają jedną wspólną cechę – końcówkę -teen , która odpowiada polskiej końcówce -naście : thirteen,...

satysfakcja72%
Gramatyka polska

Pisownia liczebników i dat

• kropkę stawiamy po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe; Pracownik biblioteki zaczął przeglądanie dzieł Mickiewicza od 3. tomu . (czyli od trzeciego tomu) Mój dziadek mieszka na 5. piętrze . (czyli piątym piętrze) Próba powidła się dopiero za 2. razem . (czyli za drugim razem) • nie należy pisać cyframi liczebników, do których dodajemy końcówki przypadków lub końcową część wyrazu: źle dobrze 2-go października 2 października...satysfakcja33%
Język angielski

Numerals: dates, numbers etc. (grammar)

1. Difficulties in spelling four BUT forty, fortieth five BUT fifteen, fifty, fifth eight BUT eighth nine BUT ninth twelve BUT twelfth thirty BUT thirtieth There is a hyphen between tens and digits, e.g. twenty-two, one hundred and...satysfakcja50%
Język angielski

Advantages and disadvantages of catholic schools.

There are many means of teaching and many kinds of schools all over the world. These schools we can usually divide into two cardinal groups: secular and catholic. Let's try to say what kind of schools are better and what are the disadvantages and...