profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja28%
Politologia

System polityczny

Składa się z 3 elementów: a) normy polityczne – zalicza się do nich normy, które regulują życie polityczne, które są uznawane w życiu politycznym, dotyczą życia politycznego. Do norm politycznych zaliczamy część norm ustanowionych przez państwo,...satysfakcja47%
Pedagogika

System polityczny w współczesnej Rosji

w załacznikusatysfakcja52%
Politologia

System polityczny RP

Skrypt z Systemu politycznego RPsatysfakcja67%
Wiedza o społeczeństwie

Ustrój Polityczny Australii

Zapraszam do ściągnięcia załącznika.satysfakcja50%
Wiedza o społeczeństwie

System polityczny UK

Brak konstytucji jako jednego dokumentu, obowiązują normy prawa pisanego: ustawy w różnym czasie przejęte przez rząd, niepisanego: tradycje i konwenanse, prezedensowego: orzeczenia sądu + podręczniki i dzieła Monarcha teoretycznie ma duże...satysfakcja72%
Dziennikarstwo

System konstytucyjny Brazylii.

system konstytucyjny Brazylii