profil

Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja36%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce

RYSUNEK JEST W PROGRAMIE PAINT (fomat bmp.)satysfakcja40%
Kulturoznawstwo

Mniejszości narodowe w Polsce- Ormianie

krotko o mniejszosciach narodowych w Polsce - Ormianachsatysfakcja35%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe

Mniejszości narodowe 6 stycznia 2005 roku została przyjęta Ustaw o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym. Według tej ustawy art. 2 pkt 1 mniejszością narodową jest grupa obywateli, która spełnia następujące warunki: ?...satysfakcja58%
Polityka społeczna

Podział na mniejszości narodowe i etniczne

Mniejszości etniczne mają tożsamość etniczną, a narodowe narodową. Mniejszości są obywatelami państwa (muszą zamieszkiwać minimum sto lat na terenie Polski by były mniejszościami). Mniejszości narodowe: białoruska, ukraińska, rosyjska, czeska,...satysfakcja49%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce

Najpierw zacznijmy od tego co to jest mniejszość narodowe są to ludzie z innego kraju, innego pochodzenia którzy zamieszkują tereny w Polsce. W roku 1923 wśród 27 milionów obywateli 35% stanowiły mniejszości narodowe: Ukraińcy 14%, Żydzi 9%,...