profil

Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja35%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce

RYSUNEK JEST W PROGRAMIE PAINT (fomat bmp.)satysfakcja39%
Kulturoznawstwo

Mniejszości narodowe w Polsce- Ormianie

krotko o mniejszosciach narodowych w Polsce - Ormianachsatysfakcja20%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe

Mniejszości narodowe 6 stycznia 2005 roku została przyjęta Ustaw o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym. Według tej ustawy art. 2 pkt 1 mniejszością narodową jest grupa obywateli, która spełnia następujące warunki: ?...satysfakcja50%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce

Najpierw zacznijmy od tego co to jest mniejszość narodowe są to ludzie z innego kraju, innego pochodzenia którzy zamieszkują tereny w Polsce. W roku 1923 wśród 27 milionów obywateli 35% stanowiły mniejszości narodowe: Ukraińcy 14%, Żydzi 9%,...satysfakcja50%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe

Mniejszości narodowe Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Polskę zamieszkują przedstawiciele kilkunastu mniejszości narodowych i etnicznych. Ustawa o ochronie danych osobowych zabrania przetwarzania danych ujawniających...