profil

Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja35%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce

RYSUNEK JEST W PROGRAMIE PAINT (fomat bmp.)satysfakcja36%
Kulturoznawstwo

Mniejszości narodowe w Polsce- Ormianie

krotko o mniejszosciach narodowych w Polsce - Ormianachsatysfakcja52%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe w Polsce

Najpierw zacznijmy od tego co to jest mniejszość narodowe są to ludzie z innego kraju, innego pochodzenia którzy zamieszkują tereny w Polsce. W roku 1923 wśród 27 milionów obywateli 35% stanowiły mniejszości narodowe: Ukraińcy 14%, Żydzi 9%,...satysfakcja50%
Wiedza o społeczeństwie

Mniejszości narodowe

Mniejszości narodowe Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Polskę zamieszkują przedstawiciele kilkunastu mniejszości narodowych i etnicznych. Ustawa o ochronie danych osobowych zabrania przetwarzania danych ujawniających...satysfakcja65%
Wiedza o społeczeństwie

Scharakteryzuj sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce oraz procesy społeczno-kulturowe, którym podlegają.

Za mniejszość narodową zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym uznaje się grupę obywateli mniej liczną od pozostałej części ludności RP, w sposób istotny odróżniającą się od pozostałych obywateli językiem,...