profil

Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja81%
Historia

Ludwig van Beethoven

Ludwik Van Beethoven urodził się 15 grudnia 1770 roku w Bonn, a zmarł 26 marca 1827 roku w Wiedniu. Był znanym kompozytorem i pianistą. W wieku 25 lat zaczął tracić słuch. Jednak jego siła ducha pomogła mu przezyciężyć słabość. Dalej tworzył...satysfakcja78%
Język polski

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven, największy kompozytor w historii, urodził się w Bonn w 1770r. Okres szczęśliwego dzieciństwa zakończył się dla niego w 1773r. wraz ze śmiercią dziadka. Alkoholizm ojca doprowadził rodzinę do ruiny, z której podźwigną ją...satysfakcja59%
Język polski

Ludwig van Beethoven

"...Ten, który tu spoczywa, był człowiekiem opętanym. Dążąc do jednego celu, troszcząc się tylko o jedno, dla jednego cierpiąc i ponosząc ofiary, szedł ten człowiek przez życie... Jeżeli są wśród nas tacy, którzy potrafią jeszcze pojąć sens...satysfakcja72%
Muzyka

Ludwig van Beethoven i jego ukochane.

Ludwig van Beethoven nie miał szczęścia z kobietami, znajomości z nimi nie dawały mu radości. Do przyjaciela, barona Gleichensteina pisał: „Przyjaźń i wszelkie inne uczucia przynoszą mi tylko rany... Nie ma dla ciebie szczęścia, biedny...satysfakcja44%
Język polski

Franois Boucher, Jacques-Louis Dawid, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven

Malarze i kompozytorzy: Franois Boucher francuski malarz, grafik i dekorator, który był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rokoka. Wywodził się ze skromnego środowiska, a zrobił nadzwyczajną karierę: pracował dla króla Ludwika XV,...satysfakcja52%
Język polski

Recenzja koncertu fortepianowego "Ludwig van Beethoven".

Dnia 15.XI.2003 w Szczecinie w auli Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Padereckiego o godzinie 2030 odbył się koncert fortepianowy pt. „Ludwig van Beethoven”. Prezenter koncertu na wstępie przeczytał najważniejsze fragmenty z życia tego...satysfakcja58%
Muzyka

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Ludwig van Beethoven, największy kompozytor w historii, urodził się w 1770 roku w Bonn w Niemczech. bardzo wcześnie ujawnił swój talent; jego pierwsze opublikowane utwory pochodzą z 1783 roku. jako młody człowiek odwiedził Wiedeń, gdzie poznał...satysfakcja34%
Muzyka

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven urodził się 16 grudnia 1770 roku w Bonn, w Niemczech. Jego przodkowie katolickimi rolnkami z terenów dzisiejszej Belgii. Nazwisko "van Beethoven" figurowało już w XIII-wiecznych kronikach. Według...