profil

Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja62%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja

Konstytucja- najważniejsze prawo w Polsce. Określa zasady ustroju politycznego i społecznego, wszystkie inne ustawy muszą być z nią zgodne, konstytucję uchyla się i zmienia w sposób specjalny. Polskie konstytucje - Konstytucja 3-go Maja- 1791...satysfakcja37%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucje w Polsce

treść w załącznikusatysfakcja50%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja

Konstytucja- akt prawny określający wzajemne relacje między władzą ustawodawczą, wyknawczą a sądowniczą. Decyduje także o sposobie powołania najważniejszych organów państwowych (sejm, prezydent). Gwarantuje też prawa i określa obowiązki obywateli....satysfakcja44%
Wiedza o społeczeństwie

Ściaga na WOS

Organami władzy wykonawczej w Polsce są: -prezydent -rząd FUNKCJE PREZYDENTA; reprezentuje państwo na zewnątrz, przyjmuje akredytacje przedstawicieli innych państw w Polsce mianuje ambasadorów jest zwierzchnikiem sił zbrojnych zarządza...satysfakcja69%
Historia

Konstytucja Marcowa - Prezentacja

Konstytucja Marcowa - Prezentacjasatysfakcja77%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja

Praca w załącznikusatysfakcja74%


satysfakcja65%
Historia

Konstytucja marcowa i kwietniowa

praca w załączniku :)