profil

Wybierz przedmiot
Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja80%
Język polski

Porównanie przedstawienia stworzenia świata według Księgi Rodzaju i "Hymnu" Jana Kochanowskiego

Wizja powstania świata w Księdze Rodzaju i w „Hymnie” są podobne. Zarówno Biblia jak i Jan Kochanowski opisuje powstanie mórz, Ziemi oraz Nieba. W obu tekstach pojawia się powstanie roślin i zwierząt. Jednak tylko Biblii znajdujemy zapis mówiący o...