profil

Wybierz przedmiot
Prace 13
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja20%
satysfakcja67%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu s:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja67%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali: typu s i typu py:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja11%
satysfakcja3%
satysfakcja22%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu px lub typu pz:

powstaje orbital molekularny typu π

satysfakcja60%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu py:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja53%
Chemia

Orbitale molekularne (cząsteczkowe)

Chcąc opisać stan elektronów w cząsteczce, należy wykorzystać funkcje falowe zwane orbitalami molekularnymi (cząsteczkowymi). Tworzenie orbitali cząsteczkowych – zgodnie z teorią orbitali molekularnych – polega na przedstawianiu ich w postaci liniowej kombinacji orbitali atomowych. Orbitale atomowe poddane liniowej kombinacji muszą spełniać następujące warunki: muszą mieć porównywalną energię, muszą wykazywać jednakową symetrię w stosunku do osi łączącej jądra atomów, muszą...