profil

Wybierz przedmiot
Prace 13
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja55%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu py:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja63%
Chemia

Hybrydyzacja orbitali atomowych

Hybrydyzacja to zabieg matematyczny polegający na kombinacji liniowej walencyjnych orbitali atomowych tego samego atomu. Otrzymane zhybrydyzowane orbitale są mieszaninami (hybrydami) orbitali wyjściowych i charakteryzują się jednakowym kształtem konturu i energią (co odróżnia je od orbitali, z których powstały). Typ hybrydyzacji określa, które walencyjne orbitale atomowe zostały poddane matematycznemu przekształceniu, a jednocześnie wyznacza rozmieszczenie przestrzenne powstałych hybryd....

satysfakcja19%
satysfakcja55%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali: typu s i typu py:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja12%
satysfakcja63%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu s:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja20%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu px lub typu pz:

powstaje orbital molekularny typu π