profil

Wybierz przedmiot
Prace 13
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja52%
Chemia

Orbitale molekularne (cząsteczkowe)

Chcąc opisać stan elektronów w cząsteczce, należy wykorzystać funkcje falowe zwane orbitalami molekularnymi (cząsteczkowymi). Tworzenie orbitali cząsteczkowych – zgodnie z teorią orbitali molekularnych – polega na przedstawianiu ich w postaci liniowej kombinacji orbitali atomowych. Orbitale atomowe poddane liniowej kombinacji muszą spełniać następujące warunki: muszą mieć porównywalną energię, muszą wykazywać jednakową symetrię w stosunku do osi łączącej jądra atomów, muszą...

satysfakcja25%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu px lub typu pz:

powstaje orbital molekularny typu π

satysfakcja50%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali: typu s i typu py:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja40%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu py:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja70%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu s:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja54%
Chemia

Rząd wiązania

Z definicji to liczba par elektronów na orbitalach wiążących pomniejszona o liczbę par elektronów na orbitalach antywiążących. Rząd wiązania przyjmując wartość liczby całkowitej określa krotność wiązania. Jeżeli rząd wiązania wynosi zero, to cząsteczka nie istnieje (brak stabilności energetycznej). Rząd wiązania może przyjmować również wartości ułamkowe.

satysfakcja6%