profil

Wybierz przedmiot
Prace 13
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja55%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali: typu s i typu py:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja63%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu s:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja20%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu px lub typu pz:

powstaje orbital molekularny typu π

satysfakcja52%
Chemia

Orbitale molekularne (cząsteczkowe)

Chcąc opisać stan elektronów w cząsteczce, należy wykorzystać funkcje falowe zwane orbitalami molekularnymi (cząsteczkowymi). Tworzenie orbitali cząsteczkowych – zgodnie z teorią orbitali molekularnych – polega na przedstawianiu ich w postaci liniowej kombinacji orbitali atomowych. Orbitale atomowe poddane liniowej kombinacji muszą spełniać następujące warunki: muszą mieć porównywalną energię, muszą wykazywać jednakową symetrię w stosunku do osi łączącej jądra atomów, muszą...

satysfakcja47%
Chemia

Nakładanie dwóch orbitali typu py:

powstaje orbital molekularny typu σ

satysfakcja63%
Chemia

Hybrydyzacja orbitali atomowych

Hybrydyzacja to zabieg matematyczny polegający na kombinacji liniowej walencyjnych orbitali atomowych tego samego atomu. Otrzymane zhybrydyzowane orbitale są mieszaninami (hybrydami) orbitali wyjściowych i charakteryzują się jednakowym kształtem konturu i energią (co odróżnia je od orbitali, z których powstały). Typ hybrydyzacji określa, które walencyjne orbitale atomowe zostały poddane matematycznemu przekształceniu, a jednocześnie wyznacza rozmieszczenie przestrzenne powstałych hybryd....

satysfakcja6%
satysfakcja19%