profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja78%
Język polski

Jaki cel przyświęcał H.Sienkiewiczowi pisząc Krzyżaków?

Henry Sienkiewicz "Krzyżaków" zaczął pisać w 1891. Byłto dla niego trudny temat do napisania. Korzystał z wielu źródeł historycznych: kroniki Janka z Czarnkowa, Jana Długosza, Smolka, Szajnocha, opracowań niemieckich i francuskich,...satysfakcja82%
Język polski

Geneza "Krzyżaków".

Powieść „Krzyżacy” powstała w czasach trudnych dla Polaków. Kraj znajdował się pod zaborami. Ostatni zryw powstańczy w 1863 r ( powstanie styczniowe ) zakończył się straszliwą ofiarą krwi i śmiercią tysięcy Polaków, którzy zginęli w zmaganiach z...satysfakcja78%
Język polski

Okoliczności powstania "Krzyżaków".

Henryk Sienkiewicz pisał książkę, której akcja rozgrywała się w wieku XIV. Na początku powstał szkic, który nosił tytuł "Spytko z powieści Melszczyna". Następnie pisarz starał się go poszerzać czerpiąc wiedzę o wieku XIV z kronik,...satysfakcja58%
Język polski

"Dziady" Adama Mickiewicza opracowanie.

1. Czas akcji - czas nocny (przed i po północy) 2. Miejsce akcji - ustronna kaplica, przycmentarna 3. Cel - obrzęd ma przynieść ulgę duszom czyśćcowym (zjawy dzieci, dziewczyna, zjawa pana i kochanek samobójcy) Zdarzenia dramatu: 1....satysfakcja35%
Język polski

Moja ocena "Krzyżaków" H. Sienkiewicza.

Lektura opisuje losy narodu polskiego i krzyżaków. Ich kłótnie, walki, spory trwające wiele lat. Książka ukazuje wydarzenia rozgrywające się w czasie kilku lat w średnio- wieczu. Mimo, iż Sienkiewicz pisał ją wiele lat później, zawiera w sobie...satysfakcja70%
Język polski

Geneza "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza.

Pomysł napisania powieści z czasów krzyżackich narodził się w wyobraźni Henryka Sienkiewicza już w roku 1865, kiedy to pisarz, zatrudniony jako guwerner w Poświętnem, rozpoczął pracę nad szkicem historycznym Spytko z Melsztyna. Do młodzieńczej...satysfakcja50%
Język polski

Uzasadnij na podstawie "Potopu", że Sienkiewiczowi przyświecała idea "pokrzepienia serc".

Temat : Uzasadnij na podstawie Potopu, że Sienkiewiczowi przyświecała idea „pokrzepienia serc”. Koniec XIX wieku to czasy, w których zaczynała powoli słabnąć wiara Polaków w odzyskanie niepodległości. Dwa nieudane powstania, w których zginęły...satysfakcja35%
Język polski

Patrick Süskind "Pachnidło" Jan Baptysta Grenouille - jak człowiek odmienny jest postrzegany przez innych.

Czy każda odmienność jest bezpieczna?Jak człowiek odmienny jest postrzegany przez innych?(Jan Baptysta Grenouille - główny bohater książki "Pachnidło" Patricka Suskinda) Jan Baptysta Grenouille był z pewnością inny niż...