profil

Wybierz przedmiot
Prace 2
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja51%
Fizyka

Oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia

Właściwości fizyczne każdej substancji zależą od jej budowy wewnętrznej. Siły oddziaływań między drobinami substancji są największe, gdy jest ona w stanie stałym, mniejsze gdy jest w stanie ciekłym i najmniejsze, gdy jest w stanie gazowym. Z tego powodu drobiny w stanie stałym mają najmniej swobody, mogą drgać tylko wokół ustalonych położeń równowagi i trudno jest zmienić kształt ciał stałych . Na skutek dużych oddziaływań drobiny ciał stałych są tak blisko siebie, że już bliżej być nie...satysfakcja57%
Fizyka

Hipotezy, Newton itp

Twórcą hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał był Demokryt z Abdery. Żył on ok. 460 -ok. 370 p.n.e. Był najbardziej wszechstronnie wykształconym uczonym przed Arystotelesem. To tyle jeśli chodzi o twórcę, przejdźmy do tego co napisał. Stwierdził...