profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja73%
Język polski

Dzieje Zbyszka Z Bogdańca.

1.Przybycie Zbyszka do gospody "pod Lutym turem" 2.Miłość Zbyszka do Danusi, ślubowanie 3.Próba zaatakowania posła krzyżackiego przez Zbyszka 4.Uwięzienie Zbyszka 5.Nieudane próby ocalenia Zbyszka 6.Danusia ocala Zbyszka 7.Zbyszko...satysfakcja77%
Język polski

"Krzyżacy" krótkie streszczenie.

Młody polski rycerz - Zbyszko z Bogdańca, podróżując ze swym stryjkiem Maćkiem, zatrzymał się w gospodzie tynieckiej, gdzie przebywała księżna Anna z dworkami. W jednej z nich, Danusi, zakochał się i ślubował jej rycerską opiekę. Od tego dnia...satysfakcja77%
Język polski

Czy Zbyszko był godzien pasa i ostróg rycerskich.

Zbyszko to porywczy i nie liczący się z konsekwencjami swojego czynu młodzieniec. Swoje decyzje podejmował pochopnie. Przykładem tego jest atak na posła krzyżackiego – Kuna von Lichtensteina. Dbał o honor rycerski, ratował życie swoje, ale...satysfakcja84%
Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca.

Zbyszko z Bogdańca to główny bohater powieści H. Sienkiewicza pt. "Krzyżacy". Miał on osiemnaście lat i był giermkiem swego stryja Maćka z Bogdańca. Na rycerz pasował go książe Janusz Mazowiecki za uratowanie księżnej przed turem....satysfakcja77%
Język polski

List do księcia Janusza...

Najjaśniejszy Książę! Ośmielam się zwrócić Do Ciebie z prośbą w bardzo ważkiej memu sercu sprawie. Prośba ta tyczy mianowania na rycerza Zbyszka z Bogdańca herbu Tępa Podkowa. Młodzieniec ten pochodzi z rycerskiej rodziny. Jest sierotą, matka...satysfakcja66%
Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca - "Krzyżacy" H. Sienkiewicza.

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca Zbyszko pochodził z rodu Gradów, w herbie nosił tępą podkowę. W roku 1331, w bitwie pod Płowcami, wystrzelani przez Niemców wyginęli prawie wszyscy jego przodkowie – z jednym wyjątkiem – cudem ocalał dziadek...satysfakcja66%
Język polski

Streszczenie utworu Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy".

Młody polski rycerz - Zbyszko z Bogdańca, podróżując ze swym stryjkiem Maćkiem, zatrzymał się w gospodzie tynieckiej, gdzie przebywała księżna Anna z dworkami. W jednej z nich, Danusi, zakochał się i ślubował jej rycerską opiekę. Od tego dnia...satysfakcja73%
Język polski

Charakterystyka Zbyszka - "Krzyżacy".

Zbyszko to główny bohater powieści historycznej Henryka Sienkiewicza pt: ”Krzyżacy”. Urodził się w Bogdańcu i dlatego nazywali go Zbyszko z Bogdańca. Herbem jego rodu była tępa podkowa. Rodzice Zbyszka zmarli wcześnie, dlatego chłopcem...