profil

Wybierz przedmiot
Prace 10
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja47%
Język polski

Renesans - charakterystyka epoki.

ODRODZENIE ? NOWA EPOKA, NOWE IDEAŁY 1. Nazwa epoki - Odrodzenie = renesans ? z francuskiego `renaissance` (re ` znów` `na nowo` la naissance `narodziny`) - Renesans to epoka w dziejach kultury europejskiej następująca po średniowieczu, której...satysfakcja31%
Język polski

Gatunki literackie antyku

Pieśń, utwór poetycki należący od starożytności do klasyki poezji. Powiązana z muzyką i tańcem, w najstarszej tradycji antycznej występowała jako część składowa obrzędów religijnych, uchodząc za najstarszą formę poetycką naszego kręgu...satysfakcja67%
Język polski

Treny Kochanowskiego - zbiórka wszystkich prac z tej strony.

"Treny" wydane po raz pierwszy w 1580 roku nie miały tytułów poza trenem XIX, który nosi tytuł "Sen". Przyczyną napisania "Trenów" była śmierć najmłodszej córki Kochanowskiego, Urszulki, dziecka bardzo uzdolnionego, niejednokrotnie nazywanego...satysfakcja62%
Język polski

Gatunki uprawiane w Renesansie

Literatura Gatunki uprawiane w renesansie DRAMAT RENESANSOWY - W Anglii w drugiej połowie XVI wieku nastąpił rozkwit kultury pod Elżbietą I. Panowała tam monarchia absolutna. Była ona dobrym mecenasem dla sztuki, dramatu i teatru. Wiązało się...satysfakcja71%
Język polski

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Tren Fortynbrasa"

Wiersz "Tren Fortynbrasa" jest nawiązaniem do tragedii W. Szekspira "Hamlet". Utwór Szekspira kończy się śmiercią Hamleta i wzmianką o tym, że następcą tronu zostanie Fortynbras. Zbigniew Herbert jest poetą współczesnym i w swoim wierszu próbuje...satysfakcja73%
Język polski

Treny Kochanowskiego.

Treny to dosyć ważny gatunek liryczny. Są to utwory poetyckie, wywodzące się z poezji żałobnej antycznej Grecji. Pierwotnie były to pieśni obrzędowe, ale później stały się jednym z elementów greckiej tragedii. Wyrażały one żal z powodu czyjejś...satysfakcja29%
Język polski

Renesans - nowy prąd w życiu ludzkości.

Kultura renesansowa rozwijała się od początku XIVw we Włoszech, poczym powoli rodziła się także w innych krajach Europejskich. Włochy były pośrednikiem szlaków handlowych między wschodem a zachodem tak więc to one zyskiwały co raz to nowe prądy z...satysfakcja72%
Język polski

"Tren I"

Tren jest to wierszowany utwór liryczny, wywodzący się z poezji starogreckiej. Odmiana pieśni, rozpowszechniony w czasach antyku i Odrodzenia, jednak nie cieszył się w starożytności zbyt dużą popularnością zarówno w Rzymie, jak i w przylegających...satysfakcja75%
Język polski

Portret Urszulki na podstawie trenów.

Jan Kochanowski napisał XIX trenów. Tren jest utworem literackim żałobnym, którego tematem jest opiewanie osoby zmarłej. Bohaterami trenów byli najczęściej wielcy ludzie, dostojnicy, sławni poeci, ludzie dojrzali i zasłużeni. Ale Kochanowski zrywa...satysfakcja69%
Język polski

Tren - definicja.

Tren(po grecku - żalę się, zawodzę) to pieśń lamentacyjna o charakterze elegijnym, w której przedstawione są czyny i myśli zmarłej osoby, wyrażona jest pochwała jej zalet. Gatunek ukształtował się w starożytnej Grecji, utwory tego typu tworzyli...