profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja57%
Historia

Rusyfikacja

Rusyfikacja Jest to szczególnie nasilony proces w okresie rozbiorów Polski, w którym państwo rosyjskie chciało doprowadzi do wynarodowienia przez narzucanie języka, kultury, sztuki, religii prawosławnej i zwyczajów rosyjskich. Ze względu na...satysfakcja35%
Historia

Jak Polacy walczyli z rusyfikacją i germanizacją.

Może zacznijmy od tego, co to oznaczają te pojęcia. Otóż, rusyfikacja to (cytuję): „proces polegający na dążeniu władz rosyjskich do wynarodowienia ludności podbitych państw poprzez narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w...satysfakcja38%
Historia

W jaki sposób próbowano rusyfikować naród polski?

Rusyfikacja to polityka władz rosyjskich zmierzająca do wynarodowienia ludności polskiej zamieszkującej tereny, które w następstwie rozbiorów Polski i traktatu Wiedeńskiego z 1818r. Znalazły się pod panowaniem Rosji. Systematyczną akcją...satysfakcja58%
Historia

Rusyfikacja i germanizacja

Rusyfikacja na ziemiach polskich szczególnie nasiliła się po upadku powstania listopadowego. Królestwo Polskie zostało inkorporowane do Imperium Rosyjskiego stając się jego integralną częścią, wprowadzono rosyjski system monetarny, a w 1847...satysfakcja64%
Historia

Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku

Rusyfikacja ziem polskich w XIX wieku Represje po Powstaniu Listopadowym – początek rusyfikacji. Car Mikołaj I zlikwidował Konstytucję Królestwa i ogłosił w 1832 roku Statut Organiczny, znoszący odrębność Kongresówki. Zlikwidowano sejm oraz...satysfakcja71%
Historia

Germanizacja, rusyfikacja, autonomia Galicji

Rusyfikacja. Po upadku powstania styczniowego, władze rosyjskie całkowicie zlikwidowały autonomię Królestwa Polskiego: a) zlikwidowano instytucje polskie w Warszawie (Radę Stanu, Radę Administracyjną, komisje rządowe, a w Petersburgu Sekretariat...