profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja77%
Biologia

Zależności międzygatunkowe - antagonistyczne

Zależności międzygatunkowe: Tym terminem określamy różnego rodzaju powiązania, które zachodzą między dwoma lub nawet kilkoma organizmami jednego lub wielu gatunków, wpływające na życie i rozwój organizmów negatywnie lub też korzystne. Zależności...satysfakcja50%
Biologia

Wpływ człowieka na zależności międzygatunkowe

Pozytywny wpływ na zależności międzygatunkowe; zmniejszenie konkurencji, selekcja, zmniejszenie liczebności (odstrzały) zachowywanie okresów ochronnych Negatywny wpływ człowieka na zależności międzygatunkowe; eliminując jakikolwiek gatunek...satysfakcja53%
Biologia

Co to jest tolerancja ekologiczna. Na wybranych przykładach scharaktaryzuj zależności międzygatunkowe - nieantagonistyczne i antagonistyczne.

Temat: Co to jest tolerancja ekologiczna. Na wybranych przykładach scharakteryzuj zależności między gatunkowe. Występowanie i pomyślne bytowanie organizmów w ekosystemie uzależnione jest od warunków środowiska, w tym od ilości i...satysfakcja66%
Biologia

Interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne.

Neutralizm - jedna z nieantagonistycznych zależności międzygatunkowych (choć w niektórych źródłach zaliczana jest jako osobna grupa zależności), w której jeden gatunek nie wpływa w żaden sposób na drugi inny gatunek. W zasadzie neutralizm jest...satysfakcja19%
Biologia

Ekologia

Podstawowe pojęcia ekologiczne 1. Ekologia: - nauka o zależnościach między organizmami, a środowiskiem; o wzajemnych wpływach organizmu i środowiska oraz oddziaływaniach między organizmami 2. Gatunek: - osobniki podobne do siebie, mogące...satysfakcja56%
Biologia

Ekologia

EKOLOGIA – dział biologii zajmujący się powiązaniami organizmu z jego środowiskiem w tym z innymi organizmami (np. dżdżownica spulchnia ziemie a ta daje jej schronienie , dzięcioł leczy drzewo a drzewo daje mu pokarm) ADAPTACJA – przystosowanie (...