profil

Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja67%
Prawo

Prawo gospodarcze

Podstawa prawna Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2001 roku. Kodeks reguluje kilka rodzajów spółek handlowych. Są to: spółka jawna, partnerska, komandytowa,...satysfakcja84%
Wiedza o społeczeństwie

Spółki

Spółka to określone w umowie zrzeszenie osób lub kapitału utworzone po to, aby prowadzić działalność gospodarczą. Potrzebne na to pieniądze czy inne środki wykładają wspólnicy. W Polsce można zakładać spółki osobowe: * cywilną, * jawną, *...satysfakcja47%
Prawo

Spółka jawna - referat

ROZDZIAŁ 1 I. Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. II. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie razem z pozostałymi...satysfakcja87%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - wykłady

wykłady z prawa gospodarczegosatysfakcja88%
Prawo gospodarcze

Prawo publiczne gospodarcze- skrypt

Jest to skrypt, pochodzący z UAM, Wydział prawa i administracjisatysfakcja75%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Pytania na egzsatysfakcja78%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze - ściąga.

prawo gosp. - ściąga gotowa do wydruku.satysfakcjab/d
Prawo gospodarcze

Prawo Gospodarcze

W skrócie oracowane prawo gospodarcze.