profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja29%
Biologia

Test

1) Cząsteczki RNA różnią się od DNA między innymi posiadaniem w swoim składzie: a) rybozy i uracylu b) kwasu fosforowego i adeiny c) dezoksyrybozy i uracylu 2) Zjawisko crossing-over to: a) rozdział chromosomów płci podczas powstawania gamet...satysfakcja84%
Biologia

Słownik z genetyki.

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. <BR> <BR>Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. <BR> <BR>Albinizm - brak...satysfakcja58%
Biologia

Dziedziczenie

1. Geny zlokalizowane na autosomach dziedziczą się niezależnie od płci, bo podczas mejozy segregacja chromosomów "matczynych" i "ojcowskich" jest zupełnie przypadkowa. 2. Geny zlokalizowane na chromosomach płciowych (x, y), to geny sprzężone z...satysfakcja55%
Historia

test......

Test w załącznikusatysfakcja75%
Turystyka i rekreacja

Socjologia -test

test z socjologii na WSHGITsatysfakcja52%
Administracja

Test - ekonomia

esatysfakcja62%
Pedagogika

Test z filozofii

Test z filozofii w załączniku supersatysfakcja78%
Mikroekonomia

Test AE i WSH- ekonomia

:)