profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja64%
Pedagogika

Formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi w Polsce

Definicja zawarta w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych mówi: "Niepełnosprawnymi są osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę, oraz...satysfakcja50%
Pedagogika

Formy i modele opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia podają narastającą liczbę osób niepełnosprawnych, która w ciągu ostatnich 30 lat zwiększyła się do 18 % całej populacji ludzkiej, czyli co piąty mieszkaniec naszego globu jest w mniejszym lub większym...satysfakcja67%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Zbiorowe środki ochrony ludności

PODZIAŁ BUDOWLI OCHRONNYCH a)schrony (budowle ochronne przeznaczone do ochrony ludności, załóg zakładów pracy oraz jako stanowiska kierowania i węzły łączności) b)ukrycia: zabezpieczające szczeliny przeciwlotnicze RODZEJE SCHRONISK...satysfakcja77%
Wiedza o społeczeństwie

Tradycje Pomocy Społecznej w Polsce

Tradycje opieki i pomocy społecznej w Polsce sięgają początku dwunastego wieku, w Polsce jednak rozwój opieki społecznej przebiegał nieco inaczej niż na świecie. Są to dwie przyczyny: - w Polsce reformacja nie rozwineła się tak jak w innych...satysfakcja63%
Język polski

Tych ludzi warto naśladować

Tych ludzi warto naśladować .. Jan Paweł II : • był otwarty do wszystkich ludzi, mimo ich koloru skóry, narodowości, religii, • pielgrzymował nie tylko do krajów chrześcijańskich , ale również do pogan i starał się im wpoić miłość do Boga,...satysfakcja90%
Rehabilitacja

Bariery w rozwoju rehabilitacji oraz ich pokonywanie

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób,...