profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja75%
Pedagogika

Logopedia - MDS, W. Sherborne, 18 struktur wyrazowych.

Metoda Dobrego Startu W. Sherborne - ruch rozwijający 18 struktur wyrazowychsatysfakcja32%
Pedagogika

Logopedia

Logopedia jest nauką o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Zanim zdecydujesz się na ten...satysfakcja92%
Pedagogika

Logopedia dyzartria - anartria.

Treść w załącznikusatysfakcjab/d
Pedagogika

Giełkot

Treść w załącznikusatysfakcja62%
Pedagogika

Pedagogika specjalna - terminy

Afazja – gr. aphasa 'niemota'; zob. a-; -fazja.zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu a nie mięśni artykulacyjnych ani słuchu. Jest kilka jej typów: niezdolność wyrażania myśli słowami, niezdolność rozumienia słów, wybiórcze zaburzenia...