profil

Czas przeszły

drukuj
satysfakcja 66 % 468 głosów

Czas przeszły – używamy go, chcąc wyrazić czynność lub stan mający miejsce w przeszłości, miniony:
byłam, napisałeś, powiedział, lubili, śpiewały, mogliście.

iść
ja szedłem my szliśmy
ty szedłeś wy szliście
on szedł oni szli
ona szła one szły
ono szło

W tym roku nie pojechałam nigdzie na urlop.
Wczoraj nad Małopolską przeszła straszna burza.
Zapomnieliście o urodzinach babci?

W czasie przeszłym czasownik odmienia się przez rodzaje. Oprócz tego, dla tych samych czasowników, forma czasu przeszłego może wyglądać inaczej niż teraźniejszego:

czas teraźniejszy czas przeszły
idę szedłem
stoją stałem
jestem byłem
mam miałem
tnę ciąłem

Czasownik może w czasie przeszłym wystąpić zarówno w postaci dokonanej, jak i niedokonanej:
pisałem – napisałem
kopałem – wykopałem

Marek kosił trawnik przed domem.
Marek skosił trawnik przed domem.
Turyści wspinali się na szczyt góry.
Turyści wspięli się na szczyt góry.

Przydatne hasło? Tak Nie