profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
935
rozwiązanych / najlepszych
2 / 0
prac i notatek
1
satysfakcjab/d

ZADANIE DOMOWE

Zadanie 3 strona 51 i 52 klasa 6 Przeczytaj uważnie sprawozdanie, a następnie odpowiedz na pytania. a. Kto opowiada o wydarzeniach? b. Kto bierze udział w opisanych wydarzeniach? c. Jak zaznaczono w tekście sprawozdania kolejność wydarzeń? Wypisz odpowiednie...