profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
610
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
niezajentynick0 rozwiązanych zadań
Po szkole 10 pkt 11.1.2017 (20:24)

Wypisz cechy stylu romantyzmu w literaturze i opisz 1 z nich

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj