profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
880
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
klaudiai0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 23.9.2017 (14:42)

Jak napisać list Demeter do Kory ,lub na odwrót ,o czym

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj