profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
600
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
0
kaaarincia0 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 13.3.2017 (15:53)

Demokracja ateńskaostracyzm Rzym królewskirepublika rzymska

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

kaaarincia0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 13.3.2017 (15:48)

Analiza i interpretacja wiersza Utopia W. Szymborskiej

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj