profil

obserwujący0
obserwuje0
liczba punktów
860
rozwiązanych / najlepszych
0 / 0
prac i notatek
1
NataliaxDDD0 rozwiązanych zadań
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

NataliaxDDD0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 1.3.2018 (21:49)

Do czego jest zdolna miłość rodzicielska ? Na  jutro help XD

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

NataliaxDDD0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 14.2.2018 (16:51)

Napisz o twórczości i życiu Hendryka  Sienkiewicza

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

NataliaxDDD0 rozwiązanych zadań
Język polski 10 pkt 13.2.2018 (20:18)

Opis przeżyć wewnętrznych . Jak przeżyłeś Babci urodziny

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj