profil

liczba punktów
690
rozwiązanych / najlepszych
10 / 0
prac i notatek
1