profil

Napisz charakterystykę oceniającą wybranego bohatera Chłopów. Praca powinna liczyć najmniej 250 słów i mieć

formę samodzielnej rozprawki 
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 13.6.2018 (12:51)
Znasz odpowiedź?