profil

Funkcje Liniowe 1. Napisać równanie prostej równoległej do prostej 2x-y+1=0 A=(2,5) 2. Napisać równanie prostej

prostopadłej do prostej y=1/3x+2 A=(-1,3)
50 pkt za rozwiązanie + 25 pkt za najlepsze rozwiązanie - 14.2.2018 (02:13)
Znasz odpowiedź?