profil

Tragedia Legionow Dąbrowskiego - wymiar moralny i fizyczny

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 7.2.2018 (17:41)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z historii i społeczeństwa
20 pkt - 10.2.2018 (11:16)

Temat: Marketing Napisz i opisz jakiś produkt. Dziekuje