profil

Znajdź błędy w poniższych zdaniach (past simple)( nie musi być zrobione wszystko:) ) 
- Did Tim bought a new car?

Znajdź błędy w poniższych zdaniach (past simple)( nie musi być zrobione wszystko:) ) 
- Did Tim bought a new car?
-They play tennis on Mondays
-She didn`t did her homework two hour ago.
-Why did Sarah went on holiday last year?
Her mum bought her red shoes when she is five years old
-Her baby cries yestareday
-My brother didn`t playes tennis last summer
- Where was you born?
-My mum were at school three days ago
- Why were I angry yesterday?
-She didn`t was on holiday last year? 
- Did they be in Paris in 1956? 
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.2.2018 (20:08)
Znasz odpowiedź?
Dodaj zadanie
Zadania z języka angielskiego
8 pkt - wczoraj o 19:42

Pilne


75 pkt - 20.5.2018 (12:56)

Opisz nowo wybudowany ośrodek sportowy w twoim mieście itd..


75 pkt - 20.5.2018 (12:55)

Napisz zaproszenie na przyjęcie/impreze.


75 pkt - 20.5.2018 (12:54)

Napisz list do klasy z Anglii.