profil

Na kartce A4 przygotujcie „List gończy za krwinką”. 
Inna nazwa
Miejsce powstawania i niszczenia
Ilość w

krwi
Obecność jądra
Długość życia
Kształt
Funkcje
Zdolność ruchu
Inne cechy szczególne
Rysunek 
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 4.12.2017 (21:51)
Odpowiedzi
jebacwisle
5.12.2017 (09:34)
Internetowy hooligans widze ;)
Przydatne rozwiązanie? Tak Nie
Dodaj zadanie
Zadania z biologii
75 pkt - 14.5.2018 (18:36)

Omów różnicę pomiędzy stresem negatywnym a pozytywnym.


8 pkt - 14.5.2018 (18:22)

Podaj pięć sposobów radzenia sobie ze stresem.


8 pkt - 13.5.2018 (21:33)

Do czego przydaje się zmysł wzroku i węchu?