profil

Tę samą liczbę moli gazu jednoatomowego ogrzano izochorycznie, a następnie izobarycznie dostarczając jednakowe

ilości ciepła. Ciepło molowe gazu przy stałej objętości jest równe cv=3/2R. Wykaż wykonując obliczenia, że stosunek przyrostu temperatury gazu podczas ogrzewania izochorycznego jest równy T1/T2=3/5
5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 11.6.2017 (22:59)
Znasz odpowiedź?