profil

Napisz kim był Wincenty Kadłubek.
BEZ LINKÓW!
 Z góry dziękuje!

8 pkt za rozwiązanie + 4 pkt za najlepsze rozwiązanie - 19.3.2017 (17:52) - przydatność: 50% - głosów: 2
Odpowiedzi
olan25
19.3.2017 (21:05)
Wincenty Kadłubek żył w XII i XIII wieku. Stworzył Kronikę Polską, a od 1764 został błogosławionym Kościoła rzymskokatolickiego. Był jednym z przywódców obozu reformatorskiego, dążącego do wprowadzenia celibatu i uniezależnienia kościoła od władzy świeckiej.Na polecenie księcia Kazimierza II Sprawiedliwego spisał po łacinie liczące cztery księgi dzieło pt. Kronika polska, które stanowi główne, aczkolwiek niezbyt wiarygodne źródło historii dziejów Polski tamtego okresu. Studiował nauki wyzwolone w Paryżu. Ostatnie 5 lat życia spędził w murach opactwa jędrzejowskiego.
Tak ogólnie, ale chyba się przyda

Przydatne rozwiązanie? Tak Nie